Busrent.eu представлява сайт свързващ лицензирани превозвачи и собственици на транспортни средства с 8 или повече седящи места и физически или юридически лица, търсщи превоз в страната и чужбина. С регистрирането е сайта, Вие декларирате, че се съгласявате с така обявените общи условия и тяхното спазване.